Zondagschool

Beste jongens en meisjes van groep 1 tot en met 8,

Hier even wat nieuws van zondagsschool Benjamin! Elke zondagmiddag (behalve in de schoolvakanties en nu tijdens lockdown klik hier voor online zondagschool) komen wij bij elkaar in de Groen van Prinstererschool van 13.45-14.45 uur. We zijn blij dat er zoveel kinderen komen, maar er zijn altijd meer kinderen welkom! Dus kom gerust een keertje kijken op zondagmiddag.

Elke middag beginnen we met zingen en bidden. Daarna gaan we kijken wat de kinderen nog weten van het Bijbelverhaal van de vorige keer, hierop aansluitend vertellen we een nieuw verhaal uit de Bijbel. De tweede helft doen we een spel, een quiz of maken we een werkje wat te maken heeft met het vertelde verhaal.
Wil je meer over de Heere Jezus en de bijbel leren en te weten komen, van harte welkom op zondagsschool Benjamin!

Ook staat er een zendingsbusje klaar waar je geld in mag doen voor Maria, een sponsorkind uit Colombia. Maria is 6 jaar oud en door haar financieel te steunen krijgt ze de kans om naar school te gaan. Help jij mee?

Hartelijke groeten van de leiding,

Groep 1 en 2 Corinda Vlot, Marianne Vlot en Ardjan Stam
Groep 3 en 4 Marleen de Heus, Rieneke Damsteegt en Reinier de Kruijf
Groep 5 en 6 Martine Bals, Johan Hoogeveen en Leendert de Wit
Groep 7 en 8 Lennert van Muijlwijk, Annie Maat en Lydia Damsteegt

Psalm rooster bovenbouw 2021-2022

Psalm rooster middenbouw 2021-2022

Psalm rooster onderbouw 2021-2022

Heere, het is bijna zover,

Ik ga weer naar school,

Ik moet, nee, ik wil weer,

Leuk, maar ook spannend.

Bescherm ons onderweg,

Op fiets, de step, bij pap of mams,

In de auto, of als we lopend gaan

Voor alles: dat we opgemerkt worden.

Dat de klas, de groep veilig en fijn mag zijn,

Dat de juf niet zo hoeft te rennen en vliegen

Dat de meester moppen tapt, en ons echt kent

Dat ze mij horen en het gefluister en rumoer.

Oh ik hoop dat ik mezelf durf te zijn,

Te laten zien wat ik wel en niet kan

Dat ik mezelf niet in de weg zit, 

ja, ik bid, dat als ik mijn vinger opsteek, het gezien wordt

Ik hoop (en bid) voor goede vrienden, lieve vriendinnen,

Voor het leven en nu dit hele schooljaar lang

Samen stoeien, klieren, kletsen, de slappe lach..

Ons plezier schenkt U toch vreugde?

En oh ja, ik wil, ik moet wel, bidden om recht en eerlijkheid

Dat er niet gepest wordt, vernederd wordt, of erger..

Dat niemand in een hoek wordt gedrukt waar de klappen vallen,

En dat we nooit bang hoeven te zijn.

Ik kan het niet alleen, 

wilt u me helpen elke dag

En dat ik dan niet zal vergeten, 

dat ik u daarvoor danken mag.

Afsluiting Zondagschool 2021. Klik hier voor het filmpje