ZENDINGSCOMMISSIE

Iedere kerk en iedere gelovige is onderdeel van de wereldwijde kerk. Ondanks dit gegeven is niet iedere individu zich daar van bewust. Daar ligt dan ook de kern van de taak van de zendingscommissie: Gelovigen bewustmaken van de noodzaak van Evangelie-verkondiging en hulp aan de verre naaste. Daarnaast is zending een Bijbelse opdracht die voor iedere gemeente, ook vandaag de dag nog, geldt. In Mattheüs 28: 20 staat het zendingsbevel:

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de
Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

De zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Oud-Alblas wil aan deze zendingsopdracht gehoor geven. Dit doen we met zes leden:

Johan Bals
Rianne den Hertog
Leontine Korevaar
Jantine Moret
Lies van Muijlwijk
Teus Vlot

Zoekt u contact; dat kan via het e-mailadres: leontinejabaaij@hotmail.com

Naast gebed is financiële steun een belangrijke pijler om zendingsprojecten en zendingswerkers te ondersteunen. U kunt een gift overmaken naar:

NL83 RABO 0351 0829 80 t.n.v. zendingscommissie

Online Zendingsprogramma:
Vanaf Deo volente 7 juli kunt u thuis kijken en luisteren naar een mooi zendingsprogramma! Zendingswerkers in Thailand vertellen over hun roeping en tientallen inwoners (van 3 t/m 83 jaar) uit Oud-Alblas leveren een (muzikale) bijdrage. Dit unieke programma duurt een uur en is geschikt voor jong en oud. Klik hier om het programma te bekijken. Van harte aanbevolen!