ZENDINGSCOMMISSIE

Iedere kerk en iedere gelovige is onderdeel van de wereldwijde kerk. Ondanks dit is niet iedereen zich

daarvan bewust. De kern van de taken van de zendingscommissie is dan ook: Gelovigen bewustmaken van de noodzaak van Evangelie-verkondiging en hulp aan de verre naasten.
Zo gaf Jezus na zijn opstanding ook de opdracht aan de discipelen, en daarbij ook aan ons:
“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19)
In vers 20 bemoedigt Hij ons liefdevol dat Hij ons hierbij kracht zal geven: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.”
Zo is zending een Bijbelse opdracht die voor iedere gemeente geldt, ook vandaag de dag nog.

Leden:
Teus Vlot (voorzitter/afgevaardigde diaconie)
Leontine Korevaar-Jabaaij (secretaresse)
Sietse van Hattem (penningmeester)
Rianne den Hertog
Maaike Jansen
Dirk-Jan Jongeneel
Lies van Muijlwijk


Meerjarenthema:
GZB-missie in Thailand:
De GZB is zowel betrokken bij het stichten en ondersteunen van kleine Thaise gemeenten als bij het werk onder jongeren en studenten.

Zendingswerkers trekken samen op met lokale christenen om andere Thai te vertellen over het Evangelie en waar mogelijk Bijbelstudiegroepen te vormen. Het verlangen is dat daaruit dan een gemeente ontstaat, die vervolgens ook weer uitreikt naar naasten om haar heen.
Voor meer informatie, kijk ook eens op de GZB website.
Naast informatie over de missie in Thailand kan je op de website ook lid worden als donateur van de GZB, of bijvoorbeeld informatie vinden over GZB experience reizen.

GZB-dagboek, Een Handvol Koren
Bent u geïnteresseerd in dit dagboekje? U kunt zich aanmelden via de leden van de zendingscommissie.

Contact:
Zoekt u contact; dat kan via het e-mailadres: leontinejabaaij@hotmail.com

Giften:
Naast gebed is financiële steun een belangrijke pijler om zendingsprojecten en zendingswerkers te ondersteunen. U kunt een gift overmaken naar:

NL83 RABO 0351 0829 80 t.n.v. zendingscommissie

Hieronder nog wat informatie over bekende zendingswerkers van onze gemeente.
Post vinden ze altijd leuk! Je vindt de contactgegevens hieronder.


Anne-Marie Kool
Velen zullen Anne-Marie nog kennen van haar jeugd hier in Oud-Alblas.
Inmiddels is het al ruim 35 jaar geleden dat de Heere haar riep naar Hongarije om daar zendingswerk te gaan doen.
Haar werkzaamheden daar zijn uitgegroeid en ze is sinds 2015 aangesloten bij het ETS-OSISM in Osijek, Kroatië.

Website: https://annemariekool.org/nl/

Email: amkool1@gmail.com

Sijmen en Annelies den Hartog, GZB

Wij wonen in UdonThani, een relatief grote stad in Isaan, Noord-Oost Thailand. Omdat er nog zoveel plekken zijn waar mensen niet de kans hebben gehad om te horen wie de Here Jezus is – en ook niet in de gelegenheid zijn om naar een kerk te gaan – helpen we bestaande kerken met het starten van nieuwe kerken. We motiveren en trainen Thaise broeders en zusters en gaan er samen op uit om het Evangelie uit te leggen aan familieleden en vrienden in dorpen rondom de stad.
Meer informatie kan je vinden op de website van de GZB.
Of schrijf je in voor de nieuwsbrief.


Adres:
Sijmen en Annelies den Hartog,

458 Mu 14 t. Samphrao,

a. Muaeng c. Udonthani 41000,

Thailand

Johan Bals en Martine Bals, MAF

Wij zijn Johan Bals en Martine Bals. Samen met Joas (2011), Salomé (2013) en Gideon

(2018) woonden we tot voor kort, in het mooie dorpje Oud-Alblas. Begin 2022 zijn we als gezin aangenomen bij Mission Aviation Fellowship en in september 2023 zijn wij uitgezonden naar Suriname.
Meer informatie vind je op de website van de MAF, waar je je ook kan inschrijven voor de nieuwsbrief.

Adres:

MAF Suriname t.a.v. fam. Bals,
P.O. Box 2031, Paramaribo,

Suriname

Oudere berichten:
Video Online Zendingsprogramma (juli 2020):
Zendingswerkers in Thailand vertellen over hun roeping en tientallen inwoners (van 3 t/m 83 jaar) uit Oud-Alblas leveren een (muzikale) bijdrage. Dit unieke programma duurt een uur en is geschikt voor jong en oud. Klik hier om het programma te bekijken. Van harte aanbevolen!