Woord en melodie

WOORD EN MELODIE

Gedurende de periode van september tot eind mei vindt er éénmaal per 14 dagen een uitzending van Woord en Melodie plaats via de kerkradio. Deze uitzendingen zijn op woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur en worden ook altijd via de Kerkbode aangekondigd. Gedurende de uitzending worden psalmen en geestelijke liederen ten gehore gebracht, worden er gedichten voorgedragen en wordt er een meditatie gehouden. Iedereen kan een lied aanvragen voor een jarige, een zieke, een vriend of een goede kennis. De luisteraars vinden het bijzonder fijn als er aan hen gedacht wordt. Schroom dus niet een aanvraag in te dienen; alleen zo kan er een programma gemaakt worden. De aanvragen kunt u doorgeven tot uiterlijk dinsdagavond 19.00 uur. Jan Houweling, Teus van Arkel en Herman van Genderen zorgen dat u de hele uitzending goed in uw huiskamer kunt horen.

A.A. Eijkelenboom- Jansen Peperstraat 29 0184-633684

H. Bons- Jongeneel Oosteinde 53 0184-691383

M.J. Vlot- van der Vinde Dorpsstraat 7 0184-691523

Link naar beluister Woord en melodie