VROUWENVERENIGING EUNICE

VROUWENVERENIGING EUNICE

Het doel van onze vereniging is het onderzoek en de bespreking van de Bijbel.

Zowel jonge als oude(re) vrouwen zijn lid van de vereniging.

We volgen de Bijbelstudie uit ons blad “Vrouw tot Vrouw”, orgaan van de Hervormde Vrouwenbond.

We vergaderen eenmaal per 14 dagen op donderdagavond om 20.00 uur in Beréa.

Verder zijn er nog themabijeenkomsten en vrouwendagen, en in september de Bondsdag.

U bent van harte welkom. Wilt u meer weten, bel dan één van de bestuursleden.

1e Presidente:

C.E. v.Muijlwijk- Damsteegt Oosteinde 61              0184-692540

2e Presidente:

I. de Kruijf- Terlouw          Oosteinde 41                 0184-691574

Secretaresse:

D.J.P. Vlot- Stout              Prins Johan Frisostr.3     0184-692469

Penningmeesteresse:

C. Vlot- Schilder                De Boomgaard 3            0184-692889

Algemeen adjunct:

C.D. c/d Starre- v/d Hoek                Peperstraat 43            06-20707673