VROUWENSTUDIEKRING EUNICE

VROUWENSTUDIEKRING EUNICE

Het doel van onze kring is het onderzoek en de bespreking van de Bijbel.

Zowel jonge als oude(re) vrouwen zijn lid van de kring.

We volgen de Bijbelstudie die ons aangereikt wordt in een Bijbelstudieboekje als bijlage van ons blad “Vrouw tot  Vrouw”, orgaan van de Hervormde Vrouwenbond.

We vergaderen eenmaal per 14 dagen op maandagavond om 20.00 uur in Beréa.

Verder zijn er nog themabijeenkomsten en vrouwendagen, en in september de Vrouw-tot-Vrouwdag.

U bent van harte welkom. Wilt u meer weten, bel dan één van de bestuursleden.

1e Presidente:

C.E. v. Muijlwijk- Damsteegt      Oosteinde 61              0184-692540

2e Presidente:

I. de Kruijf- Terlouw                  Oosteinde 41              0184-691574

Secretaresse:

D.J.P. Vlot- Stout                      Prins Johan Frisostr.3   0184-692469

jvlot@solcon.nl

Penningmeesteresse:

C. Vlot- Schilder                       De Boomgaard 3          0184-692889

Algemeen adjunct:

C.D. v/d Starre- v/d Hoek         Peperstraat 43            06-20707673