Verenigingen/clubs

VERENIGINGEN
MANNENVERENIGING CALVIJN
VROUWENVERENIGING EUNICE
BIJBELKRING
CONTACTMIDDAGEN 55+
ZANGKOOR DE LOFSTEM

COMMISSIES EN WERKGROEPEN
ROMMELMARKTCOMMISSIE
WERKGROEP HULP OOST-EUROPA
EVANGELIESATIE COMMISSIE
-VAKANTIE BIJBEL WEEK
-BIJBELSTUDIEGROEP (ECHOKRING)
– DABAR
ZENDINGSCOMMISSIE
HERVORMDE VROUWENDIENST (HVD
CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
WOORD EN MELODIE
VERJARINGSFONDS
OUD PAPIER

JEUGDWERK
ZONDAGSSCHOOL BENJAMIN
KINDERCLUB DE SCHAAPSKOOI
TIENERCLUB IMMANUEL
JEUGDCLUB ICHTHUS
JEUGDVERENIGING KEN HEM IN AL UW WEGEN
HERVORMDE JEUGDRAAD