PASTORAAL TEAM

PASTORAAL TEAM IN OPDRACHT VAN DE KERKENRAAD In onze gemeente is er een pastoraal team van vier dames door de kerkenraad aangesteld. Zij hebben een speciale cursus gevolgd. Zij willen met name hulp bieden aan hen die pastorale zorg en/ of troost behoeven. De vertrouwenspersonen van het pastorale team willen in alle bescheidenheid hulp bieden, in de eerste plaats door mee te leven en te luisteren en vervolgens door troost te bieden vanuit het Woord. Dit werk valt helemaal onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.