MANNENVERENIGING CALVIJN

Alle mannen van de gemeente zijn hartelijk welkom op onze vereniging die als doel heeft Gods Woord te onderzoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Bijbelstudies uit “De Hervormde Vaan”, een blad dat wordt uitgegeven door de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Ieder lid krijgt dit tien keer per jaar thuisgestuurd. We vergaderen in de wintermaanden één keer per twee weken op donderdagavond in Beréa en beginnen om 20.00 uur.
Verder is er met de mannenverenigingen uit de omliggende gemeenten een najaars- en voorjaars-streekvergadering waar een predikant een theologisch of kerkhistorisch onderwerp behandelt. Een themadag voor onze regio samen met de Christelijk Gereformeerde mannenverenigingen wordt ongeveer één keer per twee jaar gehouden.

Eénmaal per jaar is er de landelijke bondsdag met ruimte voor bezinning en ontmoeting. Plaatselijk nodigen we éénmaal per jaar een predikant uit voor een kerkdienst op een door-de-weekse-avond. Kijk ook eens op: www.hervormdemannenbond.nl.Wilt u / jij meer informatie, neem dan contact op met één van de bestuursleden:
 Secretaris:
T. Vlot

tvlot.czn@solcon.nl