Giften

COLLECTEN EN COLLECTEBONNEN

In de kerkdiensten wordt twee- of driemaal gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie of voor een diaconale bestemming. De tweede collecte is voor de kerk. Eenmaal per maand is er een derde collecte voor het Onderhoudsfonds. Verder zijn er de collectebussen bij de uitgang die wisselend een diaconale of kerkrentmeesterlijke bestemming hebben. De gemeente kent het gebruik van collectebonnen. De collectebonnen zijn ingevoerd met de bedoeling dat de belastingbesparing, welke hiermee bereikt kan worden, ten goede komt aan de kerk. De bonnen zijn in vellen van 20 stuks tegen pinbetaling te verkrijgen bij de bibliotheek (zie hierna) tijdens de gebruikelijke openingstijden. Er zijn 4 verschillende waarden verkrijgbaar: € 0,65; € 0,90; € 1,50 en € 2,50.

Uw giften kunt u ook over maken op de bekende rekeningnummers. Voor de volledigheid hieronder benoemd:

Bankrekening Diaconie: NL94 RABO 0342 7544 59
Bankrekening Kerkbeheer: NL97 RABO 0342 7546 96

Via onderstaande knop kunt u uw vrijwillige bijdrage aanmelden.

Hartelijke groet,
Uw Kerkenraad