Giften

Geachte gemeenteleden,

In verband met de aangepaste kerkdiensten willen we u vragen uw giften over te maken op de bekende rekeningnummers. Voor de volledigheid hieronder benoemd:

Bankrekening Diaconie: NL94 RABO 0342 7544 59
Bankrekening Kerkvoogdij: NL97 RABO 0342 7546 96

Hartelijke groet,
Uw Kerkenraad