Erediensten

Bijzondere kerkdiensten 2024

Dag Datum
Biddag 13 maart 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Eerste Paasdag 31 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Eerste Pinksterdag 19 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Dankdag 6 november 2024
Eerste Kerstdag 25 december 2024
Tweede Kerstdag 26 december 2024
Oudejaarsdag 31 december 2024
Nieuwjaarsmorgen 1 januari 2025

De gemeente van Christus komt op de eerste dag van de week bijeen om Gods woord te horen. Zo is het geweest sinds de opstanding van de Heere Jezus. Van de gemeenteleden wordt verwacht dat zij vanuit een oprechte honger naar Gods Woord de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, maar trouw de kerkdiensten bezoeken (Hebreeën 10:25).

In Romeinen 10:17 lezen we: ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods’. Waar Gods Woord bediend wordt, zullen wet en evangelie, zonde en genade, aan de orde komen. Ook is er alle aandacht voor de geestelijke en praktische toepassing van het Woord van God op het christelijke leven. Wanneer uw eigen predikant, ds W. van Weelden, in de avonddiensten voorgaat, zal de geloofsleer veelal vanuit de Heidelbergse catechismus aan de orde komen. Ook deze prediking is voluit bediening van het Woord. Zo treffend verwoordt dat leerboek dat wij door het vierde gebod worden opgeroepen om één van de zeven dagen bijzonder te wijden aan Gods dienst, en ook om alle dagen van ons leven van onze boze werken te rusten en de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen. Zo zal ons hele leven geheiligd zijn door het Woord en het gebed.

Live de dienst meeluisteren en kijken

Live de dienst meeluisteren

Een dienst terugluisteren