Catechese

Catechese betekent letterlijk ‘mondeling onderricht’. We doelen daarmee de geloofsopvoeding zoals we die in onze gemeente geven aan jongeren vanaf 12 jaar. We beschouwen de woorden van Deuteronomium 6:6,7 (Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.) als een opdracht voor in het gezin en in het midden van de gemeente.

Geloofsopvoeding is onmisbaar. In de doop verbindt God Zich aan degenen die gedoopt worden en door catechisatie leren zij de belijdenis van de kerk kennen en daarmee vertrouwd raken. Het uiteindelijke doel is dat zij mét de kerk ook tot de belijdenis van het geloof in Jezus Christus komen.

Catechese wordt in onze gemeente gegeven door een team van catecheten waar in ieder geval de dominee onderdeel van uitmaakt. Dat doen zij met behulp van de methode ‘Just read it’ (justreadit.nl). De vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus maken onderdeel uit van het lesmateriaal.

Er wordt gedurende het winterseizoen iedere dinsdagavond catechisatie gegeven en we doen dat in vijf groepen: klas 1/2 vgo, klas 3/4 vgo, klas 5/6 vgo, 18+ en belijdeniscatechese.

De catechisatie wordt aangestuurd door de catechisatiecommissie onder leiding van de jeugdouderling.

Commissie
Pieter Hartkoorn (jeugdouderling)
Gerrit de Kluijver

Contactpersoon
Annelies Baas
anneliesbaas@kpnplanet.nl
0617389337

Catecheten
Ds. W. van Weelden
Niels Potappel
Arie Kleijn