Rommelmarkt spullen inzamelen

Elke eerste zaterdag van de maand kun je spullen voor de rommelmarkt inleveren bij de loods aan de Ambachtstraat