Zingen in de kerk

Met ingang van Deo volente zondag 6 juni hopen we weer met elkaar te gaan zingen in de eredienst. We mogen met meer mensen in de kerk samenkomen en wat een vreugde is het om samen de lof des HEEREN te zingen! U begrijpt dat wij in deze tijd beginnen met ingetogen te zingen. De kerkenraad heeft besloten om drie zangmomenten aan te wijzen. Na de wet, voor de preek en de slotpsalm. Zo bidden wij of de HEERE ons goed en nabij wil zijn op weg naar het nieuwe normaal.