Gemeentezang in coronatijd

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van vorige week besloten (25-3-2021) het beleid t.a.v. het zingen in de kerk ongewijzigd te laten. Dit betekent dat in het kerkgebouw niet wordt gezongen. Er zijn slechts enkele uitzonderingen, zoals het toezingen na de doopbediening en de liederen die met Kerst en Pasen voor de dienst door enkelen worden gezongen.
Wij delen u dit mee met pijn in het hart. Want wij weten hoe velen met ons het als een last ervaren – meer en meer – om te moeten stilhouden als het orgel klinkt en het hart zich opent. Het vraagt om volharding en brengt ons tot het voortdurende gebed of de Heere de situatie anders wil maken.
In een situatie van onrustbarende besmettingscijfers hebben wij een hoge verantwoordelijkheid naar elkaar en onze omgeving, in het bijzonder naar de kwetsbaren in en buiten de gemeente. Wij vragen u dan ook met klem om deze moeilijke keuze van uw kerkenraad te respecteren en mede te dragen. Met elkaar zien wij uit naar het moment dat versoepeling mogelijk is. Blijft u met ons bidden om eensgezindheid, volharding en wijsheid?