Corona nieuws 4-11-2020

Geachte gemeenteleden,

Naar aanleiding van de persconferentie van gisterenavond heeft de Kerkenraad besloten om alle kerkelijke activiteiten tot aan de nieuwe persconferentie D.V. 17 november te stoppen. Beréa zal slechts open zijn voor de crèche gedurende de kerkdiensten maar er is dus geen bibliotheek, catechisatie of kring- en verenigingswerk.

De zondagsschool gaat eveneens niet door.

De preekbespreking met ds. Verboom voor D.V. a.s. zondagavond zal aansluitend aan de kerkdienst waarvoor in principe alleen de jeugd is uitgenodigd, in het kerkgebouw plaatsvinden met de dan aanwezige kerkgangers.