Geachte gemeenteleden,

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen is het dringende advies van de overheid om kerkdiensten te houden met maximaal 30 personen.

Het zingen tijdens de erediensten wordt eveneens afgeraden.

Gezien de huidige omstandigheden lijkt het ons verstandig om ons aan deze adviezen te houden.

Dit is geen gemakkelijke besluit maar we zien het als onze verantwoordelijkheid deze beslissing te moeten nemen.

  • Tot nader bericht wordt u (weer) uitgenodigd om een kerkdienst (’s morgens of ‘s avonds) bij te wonen waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met individuele wensen.
  • Tijdens de diensten wordt er niet gezongen maar speelt het orgel de psalm(en) zodat u mee kunt neuriën en in uw hart “des Heeren lof verkondigen”.
  • Geef deze informatie door aan hen waarvan u weet dat zij digitaal niet bereikbaar zijn en wijs elkaar op het nut van het regelmatig bezoeken van deze website.
  • Als laatste maar gelijk de meeste belangrijke: bidt voor elkaar als gemeente, voor onze overheid en ons volk en smeek of de Heere het zo wil maken dat Hij aan Zijn eer komt!

Een zegenrijke groet van uw Kerkenraad.