VBW TERUGKOMMIDDAG

Kinderen van groep 1 t/m 6, zet woensdagmiddag 1 juni vast in je agenda.

Graag ontmoeten wij jullie dan in Bérea van 12.15 uur tot 15.00 uur.

We eten met elkaar, luisteren naar het thema en kijken naar theatershow ‘bonje op de boerderij’!

Wij kijken er naar uit om jullie weer te ontmoeten en contact met elkaar te hebben!

Groeten van het VBW team.

Giften

Geachte gemeenteleden,

In verband met de aangepaste kerkdiensten willen we u vragen uw giften over te maken op de bekende rekeningnummers. Voor de volledigheid hieronder benoemd:

Bankrekening Diaconie: NL94 RABO 0342 7544 59
Bankrekening Kerkvoogdij: NL97 RABO 0342 7546 96

Via onderstaande knop kunt u uw vrijwillige bijdrage aanmelden:

Hartelijke groet,
Uw Kerkenraad

Kerk agenda

Activiteiten

De rommelmarktcommissie van Oud-Alblas organiseert jaarlijks een rommelmarkt en een oliebollen- appelbeignet actie. En tweejaarlijks een winterfair.