10 september:
Dag van de Dorpskerk

Als Gemeente van de Oud-Alblasser Dorpskerk kijken we graag over kerkmuren heen om elkaar als Christenen te ontmoeten. Daarmee willen we gestalte geven aan de Christelijke Eenheid en de onderlinge Liefde.

Welkom op onze website

Gods trouw blijkt in de geschiedenis van de kerk. De kerkgeschiedenis van een plaatselijke gemeente is evenzeer een teken van Zijn trouw als de ‘grote kerkgeschiedenis’. Eeuwenlang is in de kerk van Oud-Alblas de gemeente van Christus samengekomen rondom het Woord van God. Die gemeente was er al voor de Reformatie. Door de Reformatie heeft God Zijn gemeente opgericht uit het diepe verval en het heldere licht van Zijn Woord laten schijnen in duistere harten. Vierhonderd jaar heeft de verkondiging van Gods Woord beslag gelegd op de gemeente. Dat kan niet zonder vrucht blijven, want Gods Woord keert nooit ledig tot Hem terug; het doet wat Hem behaagt. (Jes. 55:11).

Kerkagenda

Impressie van onze kerk