Actuele informatie

Actuele informatie

De werkgroep HOE is eind oktober 2016 weer met een vrachtwagen vol hulpgoederen naar Sighisoara geweest. Twee chauffeurs en vijf begeleiders uit de gemeente mochten veel goede en gezegende gesprekken voeren met predikanten, kerkenraadsleden, de Roemeense werkgroep en diverse vrijwilligers van de diaconie. Ook konden enkele kerkdiensten worden bijgewoond, waaronder een jongerendienst en een gezamenlijke dienst met de Lutherse Kerk ter gelegenheid van de dag van de Reformatie. Al met al een heel nuttige reis, waarbij veel contacten weer verder zijn versterkt en nieuwe afspraken zijn gemaakt voor de toekomst.

Met name vanuit de diaconie is ons gevraagd, zo lang het gaat, door te gaan met de transporten. Dit gezien de benarde situatie waarin veel ouderen zich bevinden, maar ook voor de grotere gezinnen met jonge kinderen.  Beide groepen moeten vaak van een zeer bescheiden inkomen rondkomen. De HOE probeert  in deze materiële behoeften te voorzien door  met elk transport ook meerdere pallets met lang houdbare levensmiddelen mee te nemen.

U kunt de werkgroep behulpzaam zijn door het brengen (of laten ophalen) van kleding, schoeisel, beddengoed, allerlei huishoudtextiel, gordijnen, goede matrassen, speelgoed, (kinder)fietsen en  buggy’s, restjes stof voor de dames van de ouderenclub, etc. Verder doet u ons ook een groot plezier met allerlei hulpmiddelen voor de bejaarden, zoals o.a. krukken, rolstoelen, postoelen, incontinentie-middelen. Rollators kunnen in Roemenië vanwege de kleine huizen en ongelijke bestratingen nagenoeg niet gebruikt worden.

Mocht u ons kunnen helpen aan voedingsproducten (niet over de houdbaarheidsdatum) of in contact kunnen brengen met anderen die ons hieraan zouden kunnen helpen, dan horen wij dat ook graag.

Iedere eerste zaterdag van de maand, behalve in juli en augustus, staan wij van 09:00 tot 10:00 tussen de kerk en Berea om uw kleding etc. in ontvangst te nemen.

Voor nadere informatie of een afspraak om spullen op te halen kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden van de HOE.  Bel of mail dan naar:

 

Leo Eijkelenboom         0620950603                        eijkelenboom16@kpnplanet.nl

Arie van Vliet                 0613581375                          arie.vanvliet@upcmail.nl

Gijsbert van Dalen        0652718565                          g.vandalen@hotmail.com

Arie Karreman               0617356861                          a.karreman@hetnet.nl

 

U kunt de werkgroep steunen door het brengen van de gevraagde spullen of door een donatie over te maken naar Banknummer NL23RABO0342750305 en uiteraard met uw gebed.