Wat gaat wel en niet door?

Geachte gemeenteleden, wat gaat wel en niet door?
In verband met het corona virus zijn alle activiteiten van onze gemeente tot nader order afgelast.

Ook vinden er geen huisbezoeken of ziekenbezoeken plaats.
Uiteraard is er wel crisispastoraat. U kunt hiervoor ds. van Weelden, Scriba of uw wijkouderling bellen.
Als kerkenraad volgen we de ontwikkelingen op de voet.
We proberen u als gemeente zoveel en zo snel mogenlijk van informatie te voorzien.
Houd u de website in de gaten voor al het nieuws rondom kerk en gemeente.