Terugblik en uitnodiging

Zondagmiddag 27 oktober hebben we in alle groepen bezoek gehad op de “open middag”. Ouders, opa’s en oma’s, kinderen, dominee, kerkenraad en belangstellenden, hartelijk dank voor jullie bezoek, wat een gezelligheid en belangstelling! Het is een waardevol en leerzaam zondagmiddaguurtje, waarin we veel met de kinderen kunnen delen.

Deze middag stond gelijk ook in het teken van Hervormingsdag, ter voorbereiding op donderdag 31 oktober. We hebben (opnieuw) gehoord wat een wonder het is, dat Maarten Luther tot de ontdekking kwam dat we onze zaligheid niet verdienen door onze goede werken, maar God het ons wil geven door het geloof. Wij mogen onze zonden bij Christus brengen en Hij wil ons Zijn vergeving schenken. Maarten Luther noemt dit later “de beste ruil” die we in ons leven kunnen doen.  

Hij heeft op 31 oktober 1517 , een papier met daarop 95 stellingen in het Latijn aan de deur van de Rooms Katholieke Kerk in Wittenberg gehangen. Hoe bijzonder is het, dat deze stellingen binnen twee weken zijn vertaald in het Duits, ze zijn overgeschreven, doorgestuurd, gedrukt en zelfs uitgegeven en in heel Duitsland verspreid; en binnen een maand al in veel delen van Europa. En daarmee is de Hervorming in gang gezet!

In groep 7/8 hebben we dit stukje kerkgeschiedenis met een kruiswoordpuzzel, een woordspel en een afbeelding / teken spel verwerkt. Zo proberen we, dat de kinderen op deze manier het verhaal goed onthouden.

Inmiddels heeft de werkgroep voor de Kerstfeestviering het programma weer klaar gemaakt. We zijn ons aan het voorbereiden met verhalen, teksten en liederen. Zo gaan we de aankomende zondagmiddagen weer oefenen in de kerk! Helpt u uw kind mee met de tekst of het lied wat ze moeten leren?

Met Kerst vieren we de geboorte van onze Zaligmaker, de geboorte van Jezus; het Licht van de wereld. En dat is de basis, heel bescheiden in een stal, zonder versiering, zonder kerstboom. Laat dit dan het belangrijkste voor u en ons zijn, het Kerstfeest vieren met elkaar thuis en in de kerk.

Wij nodigen u van harte uit op het Kerstfeest van zondagsschool Benjamin!                                 

Namens de leiding van de zondagsschool

Lydia Damsteegt