Nieuwsbrief Bijbelkring seizoen 2019/2020

                                                                                                          Bijbelkring nieuwsbrief 2019-2020

Oud-Alblas, september 2019

Hervormde gemeente Oud Alblas. 

Bijbelkring  nieuwsbrief  2019-2020

BLIJVEND  LEREN !

Wij leven in een maatschappij waar het belangrijk is om te blijven leren.

Dit is nodig, omdat er ook in ons werk steeds dingen veranderen.

Maar voor het leven met God op deze aarde is het ook nodig dat wij blijven leren.

Niet omdat God, onze Schepper verandert,  maar wel omdat de wereld om ons heen zo snel verandert.

En dat heeft ook invloed op ons geloofsleven in deze veranderende wereld.

Op de Bijbelkring van onze plaatselijke Gemeente proberen wij samen een weg te vinden, om naar Bijbelse richtlijnen, te leven vanuit het geloof met God.

Deze Bijbelse leerstof is voor jong en oud belangrijk voor geloofsvoeding, geloofsopbouw en geloofsgroei.

Ook D.V de komende winter willen we dat weer met elkaar doen op onze Bijbelkring.

En we nodigen iedereen, ja ook U in het bijzonder, daarvoor uit om dit met ons te doen. De avonden zijn op de woensdagen van 20.00 tot 22.00 uur om de twee weken. De juiste data vindt u steeds in de kerkbode vermeld.

Misschien is het fijn om de vastgelegde data reeds nu in uw agenda vast te leggen

Voor de komende winter zijn D.V. de volgende data:

18 Sept–  2 okt–  16okt–  30 okt.–  13 nov–  4 dec–  18 dec–  15 jan–  29 jan– 

12 febr–  26 febr–  18 maart–  1 april—

Soms zijn er 3 weken tussen in verband met andere gemeentelijke activiteiten.

Na de twee laatste Bijbelstudie’s over de Bijbelboeken Joël en Habakuk hopen we verder te gaan met Bijbelstudie’s over de Romeinenbrief van Prof. v. d Belt, onze vroegere predikant.

We beginnen om 19.45 met koffie, daarna zingen we enkele liederen en vervolgens is er een inleiding over de studie. In kleine groepen overdenken we de vragen waarna we tenslotte samen deze vragen nog bespreken.  

Wij hopen dat, met name, ook wat jongere gemeenteleden onze Bijbelkring willen komen versterken. Want frisse ideeën van onze jongeren zijn zeker welkom.

We heten, nu reeds, iedereen hartelijk welkom namens de leden van de werkgroep.

Ellie Heijkoop.          Tel 694917  

Wim Groenendijk.    Tel 693305

Jan Jongeneel.        Tel 691448

Hans de  Waal.        Tel 691036