Nieuws van de zondagsschool

Beste jongens en meisjes van groep 1 tot en met 8,  hier even wat nieuws van zondagsschool Benjamin!

Op zondag 3 september zijn we weer begonnen met de zondagsschool, na een lange vakantie van ruim 2 maanden. We zijn erg blij dat we zoveel kinderen mochten verwelkomen, maar er zijn altijd meer kinderen welkom! Dus kom gerust een keertje kijken op zondagmiddag. We komen bij elkaar in de Groen van Prinstererschool van 13.45 u tot 14.45 u.

Elke middag beginnen we met zingen en bidden. Daarna gaan we kijken wat de kinderen nog weten van het bijbelverhaal van de vorige keer, hierop aansluitend vertellen we een nieuw verhaal uit de Bijbel. De tweede helft doen we een spel, een quiz of maken we een werkje wat te maken heeft met het vertelde verhaal.

We hopen binnenkort ook een open middag te organiseren, dan kunnen je vader en moeder of vriendjes en vriendinnetjes ook eens kijken hoe het bij ons op de zondagsschool gaat. Meer informatie hierover kun je te zijner tijd lezen op de website of in de kerkbode.

Dus, wil je meer over de Heere Jezus en de bijbel leren en te weten komen, van harte welkom!

Hartelijke groeten van de leiding,

Corinda Vlot, Diana Vlot en  Ardjan Stam (groep 1 en 2), Ardjan van Dalen, Marleen de Heus en Rieneke Damsteegt (groep 3 en 4), Martine Bals, Johan Hoogeveen en Harm v.d. Berg (groep 5 en 6),  Lennert van Muijlwijk, Ria Mennema en Lydia Damsteegt (groep 7 en 8).