KR-CvK brief gemeente coronavirus

KR-CvK-brief-gemeente-iz-eredienst-coronavirus.pdf

Oud-Alblas, 13 maart 2020.

Geachte gemeenteleden,

Zoals u wellicht hebt vernomen zijn er de laatste dagen een fors aantal maatregelen afgekondigd / adviezen gegeven ter bestrijding van het coronavirus en de verspreiding daarvan. Voor de duidelijkheid willen we ze hier nog een keer noemen:  Was uw handen regelmatig  Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog  Gebruik papieren zakdoekjes  Schud geen handen  Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt

Vandaag is daar de maatregel bijgekomen om bijeenkomsten van meer dan 100 personen af te gelasten. Ook kerkdiensten vallen onder deze maatregel. Als colleges hebben we ons beraden hoe hier mee om te gaan. Enerzijds verantwoordelijk, anderzijds zo veel als mogelijk, praktisch. Aangezien de maatregelen voorlopig(!) tot het einde van deze maand gelden, moeten we rekening houden met een langere termijn van uitvoering hiervan. Om aan de regelgeving te kunnen voldoen en de erediensten toch doorgang te kunnen laten vinden, gaan we de bezoekers van de eredienst verspreiden over diverse locaties. Naast het kerkgebouw zal dat Beréa zijn waar de eredienst via een beeld- en geluidsverbinding goed te volgen zal zijn. Naar mogelijke andere locaties wordt nog omgezien, rekening houdend met praktische toepasbaarheid.

Iedereen is zondag dus van harte welkom om de diensten bij te wonen. Wel willen we u oproepen uw verantwoordelijkheid te nemen. Heeft u gezondheidsklachten, behoort u tot de bekende risicogroepen (ouderen, mensen met een verminderde weerstand (bijvoorbeeld t.g.v. diabetes, hart- en vaatziekten, verzwakt immuunsysteem t.g.v. medicatie)) dan is het thuis meeluisteren een goed en verstandig alternatief. Mocht u geen mogelijkheid hebben om thuis mee te luisteren dan kunt u contact opnemen met diaken M. Heijkoop als contactpersoon kerkradio.

Tot slot willen we uitspreken dat we geloven dat ons leven in Gods hand is. Hij leidt en bestuurt alle dingen. Vanuit dat perspectief mogen we in vertrouwen leven. Anderzijds ontslaat ons dat niet van onze verantwoordelijkheid. We rekenen op uw begrip en vragen uw gebed om hulp en bijstand van de Heere in deze ingewikkelde tijd.

Een broederlijke groet,      De Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters