KIND VAN HET LICHT!

Op D.V. 1e kerstdag, 25 december 2019, om 18.00 u hopen wij in de kerk met de kinderen van de zondagsschool het kerstfeest te vieren. Wij nodigen u daarbij allen van harte uit. We hebben de afgelopen weken hard geoefend en hopen het resultaat hiervan aan u te kunnen laten zien!

Van harte welkom!

Na de vakantie hoopt de zondagsschool op 12 januari 2020 weer te starten.

Wij wensen u namens de leiding en kinderen een fijne vakantie en gezegende feestdagen toe!