Kerkbode nr; 5

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 5
Zondag 2 februari 2020

09.30 uur ds. W. van Weelden, Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur ds P.J. Krijgsman, Benthuizen

Collecten
1 Diaconie
2 Kerkbeheer

Zingen
Vm. Ps.56,2.5
Nm. Ps.102,9.10

Kerkauto: dhr. A. Stam, tel. 0651550640

Oppas: Jantina Roubos, Jorine Versluis, Lisanne Jongeneel, Jarno Roubos

Vrijdag 7 februari 2020
14.00 uur ds W. van Weelden, bevestiging en inzegening van het huwelijk van
Jan Leendert van Muijlwijk en Johanna Maria Petronella Rehorst

Rondom het Heilig Avondmaal
De week van de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal breekt weer aan. Daarin worden wij opgeroepen om ernst te maken met de overdenking dat de Heere Jezus Zijn leven gegeven tot een verzoening van al onze zonden. De vraag is of wij werkelijk met dit heil bezig zijn. Ik las iets in een dagboek wat mij trof: ‘Het schijnt mij een ontzettend omen (=teken) dat ik mij van mijn eerste avondmaalsgang niets herinner. Nee, wás het maar niets, dan zou ik het kunnen wagen te geloven dat het objectieve Heil stil en buiten mijn gevoelsleven om zich aan mij voltrok. Maar ik herinner mij duidelijk een verlegenheid des ongeloofs, een knagend gevoel mee te doen aan een wellicht overbodige ceremonie, een holheid in het hart, een kramp in de borst vanwege de onwaarachtigheid waarin alles verbleef.’ Het mag ons allen een klop op het hart zijn. Hoe is ons geestelijke leven? Wat is de plaats van God en Zijn Woord in ons leven?
Welkom
Deze maand begint ds Jongkind als pastoraal medewerker in onze gemeente. U en ik kennen hem al jaren. We zijn dankbaar dat hij in ons midden plaats wil nemen. We wensen hem ook vanaf deze plaats een goede tijd bij ons toe. Zo mag ook langs deze weg de verbreiding van het evangelie voortgang hebben. Mogen er nog velen onder ons getroost hun weg mogen gaan.

Pastoralia
De jonge Evianne Mourik, Van der Mijlestraat 7 is vanuit het Beatrixziekenhuis te Gorinchem thuis gekomen. Dit betekent dat moeder Corieke ook thuis is. En vader Maarten hoeft ook niet meer naar Gorcum toe. Dhr. Arie Verhoeven, Oosteinde, is vanuit het ASZ locatie Zwijndrecht thuis gekomen. We hopen dat hij thuis mag aansterken en zich mag bekwamen in de beperkingen die hem zijn opgelegd. Mevr. Van der Starre, Peperstraat heeft een barrel slokdarm. Een niet ongevaarlijke aandoening. De dokters hebben het geconstateerd en zij blijft onder de aandacht van deze hooggeleerden. De fam. Teeuw is deze dagen geregeld in Molenaarsgraaf waar hun dochter Miranda met haar kinderen woont. Er zijn ingewikkelde medische dingen gaande bij Boaz, waarbij moeder en familie rondom worden ingeschakeld. Huib en Marjan ontfermen zich over Loïs. Al met al een gecompliceerde situatie. Mirthe Jongeneel, Burgemeester Boudet van Damstraat is onder scherp toezicht van het Sophiakinderziekenhuis te Rotterdam. Ook is er contact met het academisch ziekenhuis in Leiden. Zo wordt Mirthe met aandacht omringd. Dhr. Bas Swijnenburg, Prins Bernhardweg is aan het revalideren. Het is wonderlijk wat hij tot nu toe allemaal heeft doorstaan. Onze gedachten gaan ook uit naar ds Kieskamp uit Lienden, die ernstige berichten heeft ontvangen rondom zijn gezondheid. Wanneer een predikant preekbeurten afzegt, dan is het werkelijk ernstig. Wilt u hen in uw voorbede gedenken? Wij vragen dat ook voor fam. Van de Graaf, mevr. De Graaf, mevr. Aagje de Graaf, fam. Korevaar. Het kost u vast geen moeite om nog enkele namen toe te voegen. Laten wij als een biddende gemeente rondom hen staan. We zingen deze weken ’s avonds als voorzang Psalm 102. Een vers trof mij: Ach, de HEERE heeft mij doen bukken voor ’t gewicht der ongelukken, ja, mijn levenstijd verkort, mij met rampen overstort. ‘k Riep: ‘O God, mijn welbehagen, spaar m’ in ’t midden van mijn dagen! Gij, door eeuw noch tijd te krenken, kunt mij hulp en uitkomst schenken.’ Zo zijn wij steil afhankelijk van de HEERE onze God. Moge Hij zich over ons ontfermen.

Vrouwenvereniging Eunice
Op Deo volente maandag 3 februari zal er weer vrouwenvereniging zijn in Beréa. De koffie en thee staan klaar om 19.45 uur, en we beginnen om 20.00 uur. Aan de beurt is bijbelstudie 7 “Trouw in het ongeveinsd geloof” uit de Hervormde Vrouw nr. 12 n.a.v. 2 Tim. 1 : 1 t/m 18. De vragen zullen worden voorbereid door Lydia Bijkerk en Ina Voordijk. We hopen alle vrouwen, jong en wat ouder te ontmoeten! Het bestuur.

Clubnieuws
Hoi jongens en meiden,

Op zaterdag 8 februari hebben we weer de volgende sportieve activiteit:
We nodigen jullie van harte uit voor een te gekke kickboks clinic gegeven door top-kickbokser en ex-crimineel Joop Gottmers.
Dit beloofd gegarandeerd een mooie, spetterende avond te worden!
De tijden zijn van 19.00 – 22.00 uur. De inloop is vanaf 18.45 uur in Beréa!
Zorg allemaal voor sportieve kleding, want het zal een actieve avond worden. De ouderen onder ons hebben een jaar of vijf geleden met hem kennis gemaakt en kunnen zich deze avond nog heel goed herinneren!
Wij zorgen voor wat lekkers te eten en te drinken! En schroom niet om een vriend of vriendin mee te nemen. Des te meer aanwezigen, hoe gezelliger het is.

We zien uit naar jullie komst!

Mvg De jeugdleiding

Gemeenteavond
Deo volente 4 maart is er een gemeenteavond rondom het thema missionaire gemeente. Van de spreker ontving ik de volgende aankondiging:

Een hartelijke gemeente … hoe raken we harten van mensen met het hart van het Evangelie?
Wie/ hoe is onze gemeente? Welke Boodschap hebben wij?
Hoe brengen wij de boodschap van het Evangelie vandaag?
Welke weerstanden/ belemmeringen ondervinden we daarbij?
Hoe moeten we de secularisatie in onze tijd duiden en hoe moeten we erop reageren?

De avond begint om 20.00 uur. U bent allen van harte welkom.

Verantwoording diaconie:
Collecten oktober:
Diaconie algemeen € 1.234,32
Shaare Zedekziekenhuis € 1.086,52
Friedensstimme € 700,96
Collecten november:
Diaconie algemeen € 1.321,20
GZB najaarszendingcollecte € 782,15
Noodhulp Syrië € 2.840,27
GZB Annemarie Kool € 824,43
IRS € 153,85
GZB Z.O. Azië (offerblokken) € 242,30
Collecten december:
Diaconie algemeen € 2.267,28
HOE Oud-Alblas € 1.211,90
Trans World Radio € 813,55
IZB € 673,80

Hartelijk dank voor uw gave!

De diaconale begroting voor 2020 ligt vanaf het verschijnen van deze kerkbode, gedurende één week, ter inzage bij diaken D.J. Hoogeveen. Graag vooraf een telefoontje: 795235

Verantwoording kerkrentmeesters
Door oud. A. de Jong is € 75,- ontvangen voor het onderhoud van het orgel hetgeen met dank is aanvaard en wordt verantwoord.
Agenda onder het voorbehoud van Jakobus
Za. 1 febr. 09.00 – 10.00 uur Kledinginzameling voor stichting HOE op parkeerplaats Beréa en om 09.00 – 10.00 kunt u spullen brengen voor de rommelmarkt in de Ambachtstraat.
Zo. 2 febr. Jongensclub Eben-Haëzer”.
Ma. 3 febr. Kinderclub “De Schaapskooi”, Vrouwenvereniging “Eunice”
19.00 uur – 19.30 uur Censura Morum
Wo. 5 febr. schoonmaak Beréa: D. Houweling, M.v. Snippenberg, L. Bijkerk;
Woord en Melodie, meditatie Wouter Jongeneel;
20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal in Beréa
Do. 6 febr. Meisjesclub “Mirjam”

Tenslotte
Het jaar onzes HEEREN 2020 staat ook in het teken van het gedenken van 75 jaar bevrijding. Altijd weer worden wij herinnerd aan ons volkslied ‘de tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwondt’. In de aanloop naar 5 mei zijn er tal van momenten van gedenken. Afgelopen maandag was het 75 jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. Wat de bevrijders aantroffen, tart elke beschrijving. Een overledene van dit kamp zei dat haar boodschap enkel tranen waren vanwege het leed dat aangericht is. Wie ooit in Yad Vashem geweest in, draagt een blijvend stempel van de gruwelen waartoe mensen in staat zijn. En denk niet dat dit tot het verleden behoort. Tot op de dag van vandaag worden de meest verschrikkelijke dingen gepleegd. U weet toch wel waarom? Het wordt u zondag aan zondag verkondigd: een mensenhart is boos.
Na mijn kortstondig studieverlof past het mij een aantal mensen in het bijzonder te bedanken. Geurt Mouthaan heeft wederom de kerkbode ter hand genomen waarvoor wij hem hartelijk danken. Deze dank gaat ook uit naar Ada Blok die al jaren in getrouwheid veel gegevens aanlevert en zo een passende bijdrage levert aan de verschijning van de kerkbode. Ook dank aan onze scriba, die mij voor zover mogelijk was, in de luwte gehouden heeft. U heeft vast de meditatie van ds Arkeraats gelezen? In het kader van het studieverlof was hij, zoals altijd bereidwillig om deze taak uit te voeren. Wij danken hem en zien in weemoed terug op de jaren waarop hij in ons midden was.
Lennert en Manon treden in het huwelijk. Volgens de laatste berichten is hun huis in Nieuw-Lekkerland zo goed als klaar. Wij vragen uw voorbede voor hen en voor de beide families rondom. De HEERE schenke hen een goede tijd samen.
Voorts een hartelijke groet uit de pastorie. Uw ds W. van Weelden