Kerkbode nr; 4

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 4
Zondag 26 januari 2020

09.30 uur ds D. Breure, Waarder
18.30 uur ds. W. van Weelden

Collecten
1 diaconie
2 kerkbeheer
3 onderhoudsfonds

Zingen
Vm. Ps.68,1.10
Nm. Ps.102,7.8

Kerkauto: fam. A. B. den Hertog, tel. 691989
Oppas: Martine Bals, Deborah den Hertog, Kirsten de Jong, Gijs Heijkoop

Overlijden:
Op 14 januari overleed op 80-jarige leeftijd Hugorina Poulina de Vries – van Meijeren. Zij woonde aan de Prins Bernhardweg 3. Afgelopen maandag vond de begrafenis plaats. Wij wensen de rouwdragende familie in deze verdrietige tijd de troostende nabijheid van onze God toe.

Onze zieken:
Dhr. A. Verhoeven (Oosteinde) verblijft nog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. Wij vragen daarnaast uw voorbede voor de zieken thuis, onder wie Mirthe Jongeneel, Bas Swijnenburg, fam. V.d. Graaf, mevr. De Graaf en fam. Korevaar. Ook noemen we de jonge Evianne Mourik, die nog enige tijd in het ziekenhuis moet blijven.

Mannenvereniging:
D.v. donderdag 30 januari is er weer mannenvereniging. J.A. Jongeneel behandelt Johannes 15 : 1 – 17 n.a.v. de Hervormde Vaan nr. 9 – 2019. De ware Rijnstok en de ranken, een indrukwekkend gedeelte over de liefde van Christus tot de Zijnen en Zijn gebod elkaar lief te hebben. Leden (vergeten jullie de contributie van € 20,- niet, voor zover nog niet voldaan?) zijn van harte welkom, maar ook ‘nieuwe gezichten’ zien we graag. Komt, maakt God met ons groot. Vanaf 19.45 uur is iedereen weer welkom in Beréa, we beginnen om 20.00 uur.

Jeugdclubs:
Beste ouders en gemeenteleden! Op zondag 26 januari houdt jeugdclub Ichthus een open middag (13.45 – 15.30 uur). Op zondag 2 februari houdt jongensclub Ebenhaëzer een open middag (13.45 – 15.30 uur). Op donderdag 6 februari houdt de meidenclub Mirjam een open avond (19.15 – 20.45 uur). U bent van harte welkom in Beréa om een clubmiddag of -avond bij te wonen. Tot ziens!

Jeugdvereniging:
Gemeenteleden, wij nodigen jullie van harte uit voor de Open Avond van onze Jeugdvereniging. Op zondag 26 januari staat de koffie klaar na de avonddienst. Markus 6: 45-52 zal deze avond centraal staan. We hopen jullie, jong en oud, allemaal te ontmoeten!

Bijbelkring:
Woensdag 29 januari willen we Romeinen 6 behandelen. In het boekje ‘Goudkoorts. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1)’ van ds. H. van den Belt is dat hoofdstuk 7 (‘Gods genadegave’). Inleidster is Annie Maat. Zoals gebruikelijk begint de Bijbelkring om 20.00 uur. Vooraf en ook tijdens de pauze is er drinken beschikbaar. Welkom! De Bijbelkringcommissie.

Agenda
Zo. 26 jan. Jeugdclub Ichthus; Jeugdvereniging Ken Hem in al uw wegen
Woe 29 jan. Schoonmaak Beréa: J. Kortleve, I. Voordijk, I. de Kruijf; Bijbelkring
Do. 30 jan Mannenvereniging Calvijn
Za. 1 febr. 09.00 – 10.00 uur. Kledinginzameling voor stichting HOE op parkeerplaats Beréa. Van 09.00 – 10.00 uur kunt u spullen brengen voor de rommelmarkt in de Ambachtstraat.

Ten slotte:
Dominee Van Weelden neemt de volgende kerkbode weer voor zijn rekening. Berichten kunt u dus naar hem sturen. Afsluitend, ter overdenking, enkele teksten uit het evangelie van Lucas, waarin de Heere Jezus zegt: ‘Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.’