Kerkbode nr; 3

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 3
Zondag 19 januari 2020

09.30 uur ds J.Th. Pronk, Sirjansland
18.30 uur ds R. van Mourik, Alblasserdam
Na avonddienst zingen voor de kerkradio.

Collecten
1 diaconie: Gr. V. Prinstererschool
2 kerkbeheer

Zingen
Vm. Ps.67,1.3
Nm. Ps.102,5.6

Kerkauto: fam. A. ’t Hoen, tel. 0641933298
Oppas: Diana Vlot, Dorinthe den Uil, Iza de Heus, Damaris Alting

Geboren
Maarten en Corieke Mourik (V.d. Mijlestraat 7) mochten uit Gods Hand op 8 januari een dochter ontvangen: Janna Hadassa. Haar roepnaam is Evianne. Evianne kwam enkele weken te vroeg ter wereld en zal daarom nog enkele weken in het ziekenhuis moeten verblijven. Wij bidden het jonge ouderpaar en hun dochter van harte Gods zegen toe.

Overleden
Mevrouw Aafke de Boer, die woonde in Waerthove in Sliedrecht, is maandagmiddag overleden. De laatste jaren van haar leven waren niet gemakkelijk, maar we zijn dankbaar dat ze desondanks toch zicht mocht hebben op het heil dat er is in Christus. De rouwdragende familie bidden wij Gods troostende nabijheid toe.

Pastoralia
Wij vragen uw voorbede voor de zieken thuis, onder wie Arie Verhoeven, Mirthe Jongeneel, Bas Swijnenburg, familie Van de Graaf, mevrouw De Graaf, familie Korevaar en Dicky Broere. Daarnaast is onze oud-predikant, dominee Kieskamp, ernstig ziek. Wij bidden hem en allen die hem lief zijn Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijden. Zijn adres: ds. R.H. Kieskamp, Kermenstein 66, 4033 XH Lienden.

Collecte diaconie
Zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de plaatselijke Groen van Prinstererschool. Wij zijn dankbaar dat ons dorp gezegend is met christelijk basisonderwijs. De Heere wil dat wij onze kinderen bij Hem brengen en hen onderwijzen in de dingen van Zijn Koninkrijk. Door het dagelijkse bidden, bijbellezen en zingen in de klas, maar ook in alle ‘gewone’ dingen die op school hun plaats hebben. Laten wij bidden voor bestuur en personeel dat zij hun roeping mogen verstaan en in liefde onze kinderen voorgaan. De collecte uiteraard van harte aanbevolen!

Ds Arkeraats
Het was goed, om aan het einde van de contactmiddag afscheid te nemen. Warme woorden van dank onderstreepten de verbondenheid, die in de afgelopen tien jaren werd ervaren. Die verbondenheid was wederzijds. In een korte terugblik bracht de dominee dat ook onder woorden. Dit alles hebben we samen met een dankbaar gevoel meegemaakt. Graag willen we allen hiervoor hartelijke bedanken; ook dank aan allen, die niet aanwezig waren, maar ons een kaart met hartelijke woorden stuurden. Vol indrukken keerden we huiswaarts! Familie Ds Arkeraats.

Week van gebed
Komende week, van 19 tot en met 26 januari is er weer internationaal de gebedsweek. Dit jaar is het thema ‘Buitengewoon!’, gebaseerd op Handelingen 28 vers 2: ‘De bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid.’ Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Ten eerste de eenheid onderling in de gemeente, daarnaast met anderen buiten de gemeente. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid. God liefhebben en Zijn liefde openbaren, waardoor mensen een verlangen krijgen Hem te kennen, is het doel van ons bestaan (1 Joh. 4 vers 19: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad’). Is het uw/jouw verlangen om als gemeente één te zijn in de liefde? Dan bent u van harte welkom op maandag om 18.45 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 19.00-20.00 uur in Beréa. Bidt ook mee! De evangelisatiecommissie.

Vrouwenvereniging Eunice
Op D.V. maandag 20 januari zal er vrouwenvereniging zijn in Beréa. We hopen om 20.00 uur te beginnen. Aan de beurt is bijbelstudie 6 ‘Tevreden de loopbaan lopen’ uit de Hervormde Vrouw nr. 11 n.a.v. 1 Tim. 6 : 2 tot en met 21. De vragen zullen worden voorbereid door Mien Venis en Sija Witzier. Ook zal op deze avond de verkoping gehouden worden voor TWR. We hopen weer veel vrouwen te ontmoeten. Hartelijk welkom! Het bestuur.

Jeugdclubs:
Beste ouders en gemeenteleden! Op zondag 26 januari houdt jeugdclub Ichthus een open middag (13.45 – 15.30 uur). Op zondag 2 februari houdt jongensclub Ebenhaëzer een open middag (13.45 – 15.30 uur). Op donderdag 6 februari houdt de meidenclub Mirjam een open avond (19.15 – 20.45 uur). U bent van harte welkom in Beréa om een clubmiddag of avond bij te wonen. Tot ziens!

Kinderclub De Schaapskooi
Maandagmiddag 20 januari is er weer clubmiddag van ca. 15.00 tot 16.30 uur in Beréa. Alle kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar die in groep 5 tot en met 8 zitten zijn van harte welkom! Tijdens het eerste gedeelte van de middag gaan we het hebben over de profeet Micha. Tijdens het tweede gedeelte gaan we een spel spelen of creatief aan de slag. Neem gerust een vriend of vriendin mee. Tot dan! Groetjes, de leiding.

Agenda onder het voorbehoud van de apostel
Zo. 19 jan. Jongensclub Eben-Haëzer”.
Ma. 20 jan. Vanaf 18.00 uur wordt oud papier opgehaald; Kinderclub “De Schaapskooi”, Vrouwenvereniging “Eunice”
di. 21 jan schoonmaak Beréa: M. de Heus, J. de Kluijver, G. de Kloe
wo. 22 jan “Woord en Melodie”, meditatie: Leo Eijkelenboom
do. 23 jan Meisjesclub “Mirjam”; Vergadering Kerkenraad

Ten slotte
Ter overdenking, een tekst uit Hebreeën 13: ‘Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.’ Een hartelijke groet!

G. Mouthaan