Kerkbode nr; 10

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 10
Zondag 8 maart 2020

09.30 uur ds. W. van Weelden
18.30 uur ds A. van Zetten, Bruchem

Collecten
1 Diaconie
2 Kerkbeheer

Zingen
Vm. Ps.103,3.4
Nm. Ps.103,5.6

Kerkauto: fam. M.C. Vlot, tel. 692889

Oppas: Corinda ’t Hoen, Marianne Vlot, Lisanne Jongeneel, Gijs Heijkoop

Woensdag 11 maart 2020, Biddag voor gewas en arbeid
14.00 uur ds. W. van Weelden
19.30 uur ds. W. van Weelden

Zingen
Middag Ps.103,7.8
Avond Ps.103,9.10

Kerkauto, fam. A. Heijkoop, tel. 694917

Oppas: Diana Vlot, Kirsten de Jong, Jarno Roubos

Verhuizing
Mevr. Houweling-Vrielink is verhuisd vanuit Schiehoven te Rotterdam naar de Alblashof (Rivas) in Alblasserdam. Wat fijn voor haar en de kinderen dat zij nu zo’n stuk dichterbij is komen wonen. Wij wensen haar vanaf deze plaats van harte Gods nabijheid toe.
Zieken
Mevr. Korevaar, Peppellaan is onder behandeling. We hopen dat deze week wat meer duidelijk mag worden. Ook haar man is momenteel zeer zwak. Wij vragen uw voorbede voor hen en voor allen, die thuis of elders met ziekte en zorg te kampen hebben. Wij willen met name noemen mevr. De Graaf, fam. van de Graaf, mevr. Van der Starre en Mirthe Jongeneel. Het mag een oproep voor ons allen zijn: Vraagt naar de HEERE en Zijne sterkte, naar Hem, die al uw heil bewerkte.
Catechisatie
In verband met de biddag zijn er deze week geen catechisaties. De belijdeniscatechisatie gaat daarom op de maandag gewoon door.
Contactmiddag 55+.
Op Deo volente donderdag 12 maart komen we om 14.30 uur weer bij elkaar. Deze middag is er een presentatie door dhr. P. Both over de “Leprazending”. Wij hopen weer velen van u te ontmoeten. Voor vervoer zorgt mw. M.M. Hardam. tel.692113

Mannenvereniging:
op Deo volente donderdag 12 maart is er mannenvereniging. G.L. Voordijk behandelt Johannes 20 : 1 – 23 n.a.v. de Hervormde Vaan nr. 2 – 2020.
Iedereen is weer van harte welkom om met elkaar Bijbelstudie te doen, te zingen en te bidden. Vanaf 19.45 uur is Beréa open, we beginnen om 20.00 uur.

Uitwisseling JV’ s:
In het komende weekend van 7 en 8 maart hopen zo’n 30 jongeren uit de Bommelerwaard te logeren bij verschillende gastgezinnen uit onze gemeente. Nadat wij als JV afgelopen november een goed en gezellig weekend bij hen hebben gehad, is het nu onze beurt om de JV uit de Bommelerwaard hier uit te nodigen. Naast gezelligheid en spelletjes doen is er ook ruimte voor bezinning met elkaar. We zien er naar uit om met leeftijdsgenoten te spreken over Gods Woord en te zingen met elkaar. We zullen zondagavond met een wat grotere groep dan normaal de kerkbanken bezetten :-). Bidt u mee voor een goede ontmoeting en een gezegend weekend met elkaar?
Verantwoording kerkrentmeesters
Een gift ontvangen voor de kerk via ds J.A.H. Jongkind van € 10,00. Hartelijk dank voor uw gave.
Agenda onder het voorbehoud van Jakobus
Za. 7 mrt. 09.00 – 10.00 uur .Kledinginzameling voor stichting HOE op parkeerplaats Beréa en om 09.00 – 10.00 kunt u spullen brengen voor de rommelmarkt in de Ambachtstraat.
Zo. 8 mrt. Jeugdclub “Ichthus”; Jeugdvereniging “Ken Hem in al uw wegen”
Ma. 9 mrt. Schoonmaak Beréa: J. Eijkelenboom, F. Alting, R. v. Hattem; Kinderclub “De Schaapskooi”
Do. 12 mrt. Contactmiddag 55+; Mannenvereniging “Calvijn”

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie. Uw ds W. van Weelden