Informatiebrief Bijbelkring seizoen 2017-2018

Geacht gemeentelid,

Vanaf DV woensdagavond 13 september hopen we elkaar weer eenmaal in de twee weken te ontmoeten rond de open Bijbel op onze bijbelstudie-avonden.

Deze avonden, die in Berea gehouden worden, beginnen we zoals gebruikelijk met een inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur. Om 20.00 uur starten we met gebed en het zingen van enkele liederen. Daarna is er een inleiding op het te behandelen gedeelte door een van de leden, waarna we met elkaar het gedeelte in gespreksgroepen bespreken. Na een korte plenaire bespreking sluiten we de avond om 22.00 uur af.

Woensdag 13 september beginnen we met een open avond met als thema “Als gelovige met liefde en vreugde vrucht dragen”. De Heere Jezus leert ons hierover in Johannes 15:1-16. Dit gedeelte hoopt Jan Jongeneel dan ook samen met ons te overdenken.

Op de daaropvolgende bijbelkringavonden willen we ons bezighouden met het boek 1 Samuel. In 10 studies zullen we zien hoe Samuel in opdracht van God in verschillende situaties moest handelen, ook al ging dat soms tegen de omstandigheden in. De titel van het boekje is dan ook: Tegen de stroom in.

De boekjes zijn op de eerste bijbelkringavond te verkrijgen of – als u dan verhinderd bent – af te halen bij Jan Jongeneel, Westeinde 34.

Het rooster voor de geplande avonden in het seizoen 2017/2018 is als volgt: 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 december, 10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart en 4 april.

Laten we ook dit seizoen elkaar weer oproepen om samen vol liefde en vreugde Gods Woord te bestuderen , opdat we zo zullen mogen groeien en vrucht dragen als rank aan de ware Wijnstok.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met

Gerda Bezemer (0184-692581)

Wim Groenendijk  (0184-693305)

Jan Jongeneel (0184-691448)

Hans de Waal (0184-691036)