Erediensten

Hervormde Gemeente te Oud-Alblas

Scriba Kerkenraad: (0184) 691036
Secretaris CvK: (0184) 692469
Contactpersoon Kerkradio: (0184) 694524
Bankrekening Kerkvoogdij: NL97RABO0342754696
Bankrekening Diaconie: NL94RABO0342754459

Oud-Alblas, 24 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag hebben wij in lijn met de toen genomen maatregelen in het kader van de corona uitbraak al een andere opzet gekend van onze zondagse eredienst. Naar aanleiding van de meest recente en aangescherpte maatregelen van afgelopen maandagavond, heeft de kerkenraad besloten om tot nader order, maar in ieder geval tot 1 juni 2020 de volgende werkwijze te hanteren:

• Het uitnodigen van gemeenteleden kan op zijn vroegst na 1 juni 2020.
• De kerkdiensten zullen de komende weken op de gebruikelijke tijdstippen (9.30 en 18.30 uur) plaatsvinden, maar alleen met een predikant, ouderling van dienst, diaken, organist en koster.
• De predikant leidt de dienst volgens de gebruikelijke liturgie en deze wordt uitgezonden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. Mocht de internetverbinding niet goed functioneren door bijvoorbeeld overbelasting, dan kan de dienst later op de dag worden beluisterd.

Uw kerkenraad realiseert zich dat het voor een ieder ongebruikelijk zal zijn om de kerkdienst en het gemeenteleven op een andere manier te beleven dan we gewend zijn. Er leven wellicht onder u de nodige vragen. U kunt via onze dominee, wijkouderling of scriba per telefoon of per email contact leggen voor geestelijke en praktische ondersteuning. In deze tijd van zorg, onzekerheid en sociale isolatie is het des te meer belangrijk dat we omkijken naar elkaar.

Het is de bedoeling dat woensdag de kerkklokken luiden uit solidariteit met corona patiënten. Een geluid vanuit de kerken in Nederland. Het loopt de God van Israël, de Vader van onze Heere Jezus Christus, nooit uit de hand. Het kan ons wel overkomen.

We hopen en bidden tegelijkertijd dat deze situatie in ons land (en wereldwijd) beperkt zal blijven tot een afzienbare tijd. We vragen ook om uw voorbede voor alle zieken, het verplegend personeel en mensen die direct getroffen worden door het virus en de gevolgen ervan.

Tot slot willen we wederom afsluiten met de belangrijkste boodschap voor u allen, de woorden uit Psalm 125 vers 1 en 2

Hij zal noch wank’len, noch bezwijken,
Die op den HEER vertrouwt,
En op Zijn goedheid bouwt;
Hij zal, als Sions berg, nooit wijken,
Wiens grondslag door geen aards vermogen
Ooit wordt bewogen.

Gelijk ‘t gebergt’, dat, hoog gerezen,
Om Salem ligt gespreid,
Zo is, in eeuwigheid,
De HEER rondom hen, die Hem vrezen;
Rondom Zijn volk, ‘t welk Hij wil hoeden
Voor tegenspoeden.

Met een hartelijke groet,
Uw kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Oud-Alblas