Een oproep aan jong(eren) en oud(eren) – Informatie over de Bijbelkring

Woensdag 14 september a.s. gaat de Bijbelkring weer beginnen!
Vorig seizoen hebben we het eerste gedeelte van het boekje “Elisa. Dichter bij God” van ds. W.J. Dekker behandeld. (Dit boekje is een deel uit de serie “Luisteroefeningen”.) Dit seizoen willen we het tweede gedeelte van dit boekje behandelen.
Het was niet niks. Elisa was bezig met zijn werk. Hij was met runderen aan het ploegen. Waarschijnlijk geheel onverwacht kwam de profeet Elia eraan. Hij gooide zijn mantel op Elisa. Opeens vanuit je dagelijkse werk geroepen om je leven geheel aan God te wijden. Elisa gaf gehoor aan deze oproep. Zijn leven kreeg een radicale wending. Hoe zit het met u, jou, mij? Zijn wij ook bereid ons leven geheel aan God te wijden, Hem te volgen waar Hij ons roept?
We denken eraan om vervolgens het boekje “Bidden zoals Jezus. Gids bij het Onze Vader” van dr./ds. M. Klaassen door te nemen. Ook enkele discipelen van de Heere Jezus waren – net als Elisa – uit hun werk geroepen om hun leven volledig aan God te wijden. Eén van de discipelen vroeg aan de Heere Jezus: “Leer ons bidden”.
Als zij, die zo nauw met de Heere Jezus samenleefden, het al nodig hadden om onderwijs over het bidden te krijgen, zouden wij dat onderwijs dan niet nodig hebben? Het bezoeken van de Bijbelkring kan hieraan een bijdrage leveren.
In mijn Duitse Bijbel worden (onder meer) de twaalf discipelen van de Heere Jezus “Jünger” genoemd. Daar zit iets in van ons woord “jongeren”. Ook jongeren zijn van harte welkom op de Bijbelkring. Jullie inbreng wordt zeer gewaardeerd!
Wij nodigen jong(eren) en oud(eren) uit om de Bijbelkring te bezoeken. Ook als u/jij nog niet eerder bent geweest: Hartelijk welkom!
Het houden van een inleiding vindt op vrijwillige basis plaats; u/jij wordt dus niet verplicht om een inleiding te houden.
De avonden zijn op woensdag en beginnen om 20.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf ongeveer 19.45 uur) en eindigen om 22.00 uur. Voor dit seizoen zijn de volgende data gepland. Noteer ze alvast in de agenda / op de kalender!
2016 2017
14 september 11 januari
28 september  25 januari
12 oktober  8 februari
26 oktober 22 februari
9  november  15  maart
 30 november   29 maart
14 december  5  april
19  april (nog niet zeker)
Hebt u / Heb jij vragen of behoefte aan meer informatie, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de Bijbelkringcommissieleden:
mevr. G. Bezemer – tel. 692581   dhr. J.A. Jongeneel – tel. 691448
dhr. W.P. Groenendijk – tel. 693305  dhr. J. de Waal – tel. 691036