Corona nieuws

Brief gemeente 3-4-2020

Hervormde Gemeente te Oud-Alblas

Scriba Kerkenraad: (0184) 691036

Secretaris CvK: (0184) 692469

Contactpersoon Kerkradio: (0184) 694524

IBAN Diaconie: NL94 RABO 0342 7544 59

IBAN CvK: NL97 RABO 0342 7546 96

Oud-Alblas, 2 april 2020

Beste gemeenteleden,

De huidige ontwikkelingen in… Continue reading

Erediensten

Hervormde Gemeente te Oud-Alblas

Scriba Kerkenraad: (0184) 691036 Secretaris CvK: (0184) 692469 Contactpersoon Kerkradio: (0184) 694524 Bankrekening Kerkvoogdij: NL97RABO0342754696 Bankrekening Diaconie: NL94RABO0342754459

Oud-Alblas, 24 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag hebben wij in lijn met de toen genomen maatregelen in… Continue reading

Collecte

Geachte gemeenteleden,

In verband met de aangepaste kerkdiensten willen we u vragen uw liefdegaven over te maken op de bekende bankrekeningnummers. Voor de volledigheid hieronder benoemd:

Bankrekening Diaconie: NL94 RABO 0342 7544 59 Bankrekening Kerkvoogdij: NL97 RABO 0342 7546 96

Hartelijke groet, Uw kerkraad

Wat gaat wel en niet door?

Geachte gemeenteleden, wat gaat wel en niet door?In verband met het corona virus zijn alle activiteiten van onze gemeente tot nader order afgelast.

Ook vinden er geen huisbezoeken of ziekenbezoeken plaats.Uiteraard is er wel crisispastoraat. U kunt hiervoor ds. van… Continue reading