WOORDEN TER OVERDENKING

Begonnen Genade

Op 19 augustus 1532 schreef Luther vanuit Wittenberg via Christoph Strobel een brief tot versterking van een niet met name genoemde “eerzame, wijze, goede vriend” die kennelijk kort tevoren “door God gezegend is met Zijn geestelijke zegen, en die genadig… Continue reading

Het kostbare bloed

‘En weet dit, dat u niet door vergankelijk zilver of goud verlost bent uit uw ijdele wandel, volgens de vaderlijke inzettingen, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onschuldig en onbevlekt Lam’ (1 Petrus 1:18-19, weergave DB… Continue reading