WOORDEN TER OVERDENKING

Oud Jaar (2019)

‘Goedheid en barmhartigheid zullen mij volgen mijn leven lang, en ik zal voor altijd in het huis des HEEREN blijven’ (Psalm 23:6, weergave DB 1545).

“Omdat de duivel nooit ophoudt de gelovigen te plagen, inwendig met verschrikking, uitwendig met de… Continue reading

De lofzang van Maria

Voorbeeld-pagina van het nieuwe dagboek ‘Vrees niet, geloof alleen’

En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker. Lukas 1:46-47 Dit woord ontspringt uit brandende liefde en overstelpende vreugde, waarin zich… Continue reading

Kerkbode nr; 47

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 62, nr. 47 Zondag 1 december 2019

09.30 uur ds. W. van Weelden, Bediening Heilig Avondmaal18.30 uur ds. W. van Weelden, Nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten 1 diaconie: HOE Oud-Alblas; FBD 2 kerkbeheer Diaconiecollecte: A.s. zondag zijn de… Continue reading

Dankdag 2019

“Wandel in vrees, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap” (1 Petrus 1:17, weergave DB 1545).

(…) “Een christen, als hij op de goede manier gelooft, heeft alle goederen van God en is Gods zoon, zoals we weten. Evenwel de tijd,… Continue reading