WOORDEN TER OVERDENKING

1 12 13 14

Eeuwig Priester

‘U bent eeuwig Priester, op de manier van [of: naar het voorbeeld van] Melchizédek’ (Psalm 110:4, weergave DB 1545) (…)

“Dit priester-zijn van Christus is de echte en enige troost voor ons – voor arme en zondige mensen en alle… Continue reading

Advent 2016 (3)

Toen in 1522 het door Luther uit de oorspronkelijke talen vertaalde Nieuwe Testament uitkwam, had Luther daar ook een inleiding aan toegevoegd. Dit soort inleidingen bij Bijbelboeken waren toen heel gebruikelijk en zijn ook in andere Duitse en Latijnse Bijbeluitgaven… Continue reading

Advent 2016 (2)

Mozes schrijft over het zegenen van Jakobs zonen, dat hun vader daarbij zegt: ‘Juda, u bent het’ en: ‘De scepter zal van Juda niet genomen worden, noch de heerser[staf] van tussen zijn voeten, totdat de Held komt, en Hem zullen… Continue reading

Vergeving van zonden

‘Over deze [Christus] geven alle profeten getuigenis, dat door Zijn Naam, allen die in Hem geloven, vergeving der zonden zullen ontvangen’ (Handelingen 10:43, weergave DB 1545).

Het artikel van de vergeving der zonden is de samenvatting en de inhoud van… Continue reading

1 12 13 14