WOORDEN TER OVERDENKING

Onze zonden

‘Die onze zonden Zelf geofferd heeft in Zijn lichaam op het hout, opdat wij de zonden afgestorven, door de gerechtigheid zouden leven; door Wiens wonden u genezen bent’ (1 Petrus 2:24, weergave DB 1545).

‘Die onze zonden Zelf geofferd heeft… Continue reading

Uitverkiezing 2

Uit het voorwoord van Luther bij de brief van Paulus aan de Romeinen

In de hoofdstukken negen, tien en elf onderwijst Paulus ons over de eeuwige verkiezing van God. Namelijk, over het oorspronkelijke besluit van God, wie gelooft of niet… Continue reading