John Bijkerk

Brief gemeente 3-4-2020

Hervormde Gemeente te Oud-Alblas

Scriba Kerkenraad: (0184) 691036

Secretaris CvK: (0184) 692469

Contactpersoon Kerkradio: (0184) 694524

IBAN Diaconie: NL94 RABO 0342 7544 59

IBAN CvK: NL97 RABO 0342 7546 96

Oud-Alblas, 2 april 2020

Beste gemeenteleden,

De huidige ontwikkelingen in… Continue reading

Kerkbode nr; 14

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 14 Zondag 5 april 2020

09.30 uur ds. W. van Weelden 18.30 uur ds M.C Stehouwer, Wijngaarden

Collecten 1 diaconie 2 kerkbeheer

Zingen Vm. Ps.104,7.8 Nm. Ps.104,9.10

— Vrijdag 10 april 2020, Goede Vrijdag 19.30… Continue reading

Kerkbode nr; 13

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 13 Zondag 29 maart 2020 6e Lijdenszondag

09.30 uur ds. T.C. Guijt, Katwijk 18.30 uur ds. J.C. Breugem, Boven Hardinxveld

Collecten 1 diaconie 2 kerkbeheer 3 Onderhoudsfonds

Zingen Vm. Ps.104,3.4 Nm. Ps.104,5.6

Geboren Een nieuw… Continue reading

Kerkbode nr; 12

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 12 Zondag 22 maart 2020

09.30 uur ds. W. van Weelden 18.30 uur ds W. van Weelden

Collecten 1 Diaconie 2 Kerkbeheer

Zingen Vm. Ps.97,1.7 Nm. Ps.103,1.11

Kerkauto: dhr. A. Stam, tel. 0651559640 Oppas: Jantina… Continue reading

Erediensten

Hervormde Gemeente te Oud-Alblas

Scriba Kerkenraad: (0184) 691036 Secretaris CvK: (0184) 692469 Contactpersoon Kerkradio: (0184) 694524 Bankrekening Kerkvoogdij: NL97RABO0342754696 Bankrekening Diaconie: NL94RABO0342754459

Oud-Alblas, 24 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag hebben wij in lijn met de toen genomen maatregelen in… Continue reading

Collecte

Geachte gemeenteleden,

In verband met de aangepaste kerkdiensten willen we u vragen uw liefdegaven over te maken op de bekende bankrekeningnummers. Voor de volledigheid hieronder benoemd:

Bankrekening Diaconie: NL94 RABO 0342 7544 59 Bankrekening Kerkvoogdij: NL97 RABO 0342 7546 96

Hartelijke groet, Uw kerkraad

Wat gaat wel en niet door?

Geachte gemeenteleden, wat gaat wel en niet door?In verband met het corona virus zijn alle activiteiten van onze gemeente tot nader order afgelast.

Ook vinden er geen huisbezoeken of ziekenbezoeken plaats.Uiteraard is er wel crisispastoraat. U kunt hiervoor ds. van… Continue reading

Kerkbode nr; 11

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 11Zondag 15 maart 2020

09.30 uur ds H. van de Belt, Woudenberg18.30 uur prop. A. v. DalenNa de avonddienst zingen voor de kerkradio

Collecten 1 diaconie: HOE 2 kerkbeheer Diaconiecollecte: A.s. zondag is de collecte… Continue reading